Thursday, March 12, 2015

నీకంత సీన్‌ లేదమ్మా ఇలియానా

బాలీవుడ్‌లో ఒకటి రెండు అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు ఇలియానా తల ఎగరేసింది. తనని స్టార్‌ని చేసిన ఇండస్ట్రీని చిన్న చూపు చూసి ఇక్కడ్నుంచి వచ్చిన ఆఫర్లని తిరస్కరించింది. కానీ బాలీవుడ్‌లో ఇలియానా పెట్టె సర్దేయడానికి ఆట్టే టైమ్‌ పట్టలేదు. చాలా ఫాస్టుగా ఆమె ఖాళీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పబ్బుల్లో, పార్టీల్లో తప్ప సినిమా సెట్స్‌లో ఆమె కనిపించడం లేదు. ఇలియానా పిఆర్‌ టీమ్‌ ఎంత ట్రై చేసినా కానీ ఆమెకి కొత్తగా ఆఫర్లేం రావడం లేదు. దాంతో మళ్లీ తెలుగులో నటించాలని చూస్తోన్న ఇలియానాకి ఇప్పుడు ఆఫరిచ్చే వారే లేకుండా పోయారు. పాత్ర నచ్చితే data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQVFhUXFxcXGBcYFhYYGBcaFBQXFxQVFxcYHCggGBwlHBQVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICYvLCwvLCwsLCwvLDQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAMwA9wMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAEBQIDBgcAAf/EAEMQAAEDAQUEBwUGAwgCAwAAAAEAAhEDBAUSITFBUWFxBhMigZGhsTJCwdHwFFJicpLhByOCFRYkM6KywvFDUzSDk//EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAIDAAEEBQb/xAAwEQACAgEDAgMHBAIDAAAAAAAAAQIRAxIhMQRRE0GRFCIyYYGh8AVxwdHh8SNSsf/aAAwDAQACEQMRAD8Arp0QBLiCVEuaNylhaFBw4BZTXZW+uCYBjkokN3k819qMA3L51g3K6K1FjYjJq+yAvlOCpOs/gpRVlNWtwXqdMuV4YBpmV6T/ANKWXpvkiyzQvrwBthW07I87EVTu+M3aIHNBqAup0pVv2Q7ck3NZrfZaPBK7XWc46wOCHW2HpS5LWBjOPNU1b07WCm2Scv8ApB1DynzVjKvVZtE1XCB+EHbzUaXLJb4QbaX4R/McA7cM/IJK+1snKlVqfm7InkNe9WWmlg/zHlz9S1uyd/zKVWhzjoQ3vLj46BSEbBnIMfeVX3aIHDtf8QqnWusf/HPe4HzhLnvAIBc553Tl4BecxxESZ2Nb8SnqKEOTCbVansbJpkQd4PoVGhfXWNgzOnHLQ8wgmXc8uAc7XXMwE0tFkZZ6kDPIEHnxROkCrYZZ7sqDC6CTGZ4bB3Si32jDrA7iD5oelfztAB4L5aLdPtOaOcBK3fI1JLgAdUxOLpgcT5qV2vFWcL26xkNyiGsLtWkbQDPqm9kso92IBjIJmpUL0uys2TYT6qVGy05DZkpgaGLWee5VtsoaZzJ5IdRbRXabOweySDvBUaNIN9oyD4ollnIMmCibNQ2tAKFyLURfVotBEYo5Ij7OY7MZ70zOmZjgqQ07iBvhDqCoAdZZGfkF5X16DdXVDy0XldkoBe8qvqyrXO3L7Tpko26BUWyvBCk2zk6Ao+zUBOuiMFrDRJBI35eiW8j8hix9xeywPA0hX07AfeKJoWzHm3Ibyh+vLnuAqAx4pephpIl1NJmZMr6yruaADuGasoGcomNpX2qx2sgckPIWyIOaCNXDvUKtdoAklCWm0Bs5+aAqWou0CJQspyGb7Y0aFL7Rap0QVZx2eKmwgD5pihQDkWWMy8Db9Zo51EMJefaOTRt4lA3DWHWOLtBl8TH+kd6uvOrtOrsgNwS8nxUHDixTbbWAYHMxv4nal1oq7SYHLNetVYAnCJPkOPLclztZcZO1aYR2M85BDav3RE8cz3o6zPAgDb6b0ts5mXHQK+nW8TmeA2BGLTHIbJnwRF7UesaCNQI45IaxNJAyTqldjnCAlTlQ6ELMNXrOYYXqdpqbA3uA+K0HSG4iO0Bos9Tr4TBCOE1JWhc4OL3JttdWfZnw+S0vRy8CZaQQTGR8PrkkLbQdgCbXTa8LgXAFVJFpmuDFbSsuWcJa68gcmiOajUtbhBMRwKTTGbDZzABkQqgSM8Y7gEq6wunMCdhKiwCDiOeyFdFB1ptcGde5Cutjne8ANwUqOACXSSqIpgzhI7ioXsWU2DXVeXynn7IheUYVjard4mGAniVay7N7s9yOq08pk9ypNUyAPEhJthgtS7XCRMgoN93PAM9rcBs5p06sBkXAKthDZOxTUyhbZ7sqFoDnADcAr7NY2UzoJ3qFqtLpyqdncAJ8Sl9ttL9hRJNkGVttLGj6CTVr1LhA0HNUPqk6lVYeCZGCQDkV1qk65qGMwiBSC86BlBRg2DsbCm6kTrojG0VJlAlSymwSwUjOE73OPLX0S+0VzVqPcPZaMLe/9vVG26tgY4jV3ZH5QZce+QO8pFba+CiG7Xdo7zKUlcm/oNbpJAlrtTQSB2t5JIb5ZuQzA553AcI8kIwFzgAmr7PAwjdmdw2rU6iZlctyh9TKBp6lGWChnnmdSvlOzRGXLf3bk5uClTLw17w2Tt0QSnSDhjt7jvo/dxdmRktvZbMAAoWGxBrRhzG8aFG4VzZ5HJ7m2klSF942Br26Lm3SO5cBJAyXVnjJZq/7JiaVMWRxkSUVKNM5SIRlgacQgfBQtlmipA2FMj2WQ2C7dtXUb2s56W9Gloh0AYQvpsueTQN85oS6LeXth2RG/VNGsJSWxiRWKUbArWmNisFLvU2Wff5ZoHNBqDBQN6uFnnVEMo5aqyzgO7kDyDFjSA3WH7pI4hfUzfUDePISvINTCpBLidgEcVU+Iy1GwIOtaAMzjJHOEJWvF8SynHEq0rACq1EOEuHjmqKlaMiRHelduq1jGee4fNK7ZfgpnA7PgmxxtgPIkOa1aTJGQ2lC1LQ06IQXp1gAawnuULXZarh2Hhp5Jqh3FyydgiT9BfXBAWew2j3n57wVOlYqzSe2T4I6F6xhSp70VTphKm2Z8gmoUSaxHPehaL1DN7ABJICBtNvABjYCgi1zsySUFeMtboRJ14bVNKJbLKpxwN+3cBr9cAsrelbHUMaaDkMgn1hry1zvwu7gP3hZl57Ux9TkqxRpsZllaQwuOy9oudsBPnA8/ROGUNseP1mhbC8Q4b4GX4RmrnYnkNGm1BOTbHY4pIprVu1w2laWwXa19PtNaR4Hu2qV39FzUpmBmUMLvttm7FNz2jYCMQ7tR5BK1xnsnQxxlB8WG2S1VaDgKVQ4fuOzHcVsbuvXrGy4QfJYq5bkrFxNUlznGdIhaS/rMbPZwWg4ikZFbpBqq7DO03vRZ7dRreZS20X7ZCINUSdMj6rI3bUpV3EOcMQ2PyPcHBEX/RbQs1Wo2AAA2cI9p5DRHKZ7kccSTSYEpbNpmJtF6nrnugZuJAOwTllyhTF4PJk+Ay7kqt9J1Oo5rwQ4HOd+1WWaoSV1NKo5yluay67Q0kPac589oPArSU7RjYHgx8DtBWBsZIfG/XdImPGFrLrruGgBEwQdQdh+uCyTjTNUJWhvRtBBzLYRFS1sZqfAFB0rmc4y50A7Go9tzgD2ilNRD1MjRt7DkA7vyV9ixOPsgN4jPxS603JaAJpVQeDsvNF3ay0tYQ8tBO2Z9FHFVsXqYXaHs0a7tDUSvJOLptAdi6xo5SV5VpXcikbOrdztyEq3O87FuwG8PFeOHh4p6wmXxTnrrhqfdQlTok4mSwTyXSzh4eKi5jDrHiiUGuGU52c5b0XeNgC8ejbwuidTS3N8VF1CjuZ5KaJdytSOd/3cfwXv7sPPvBdD6qjuZ5Kt1ns52M8QppkTUjA/3VO14Uh0aaPeHiFvCyhup+SgKNmGyl5KaZE1IxLbkYPeb4hZ/pbYmsaAHAk5RkV1M0bJupeSx/TChQdVp0qXVgua5xIjstaHEn8xwgBC4tbhRkm6Oa2xnZbSZq72juAzSC8BDzGQyjdA3rR2vsdZnME02ng3UjuA/UUitDMTMQGqPGFk4DujtLER3+q1dCwtb2iNM/ms30PPbI3D4yto4SPX4rH1Deujf01aEzYXY5oYIjREvqs2kLnhvd1Hsl0AZSdI2HgtHYrGcArBwqEQcjI8kimi5RV8mjoUQSodIbKKgaw6L12XxTfGWFw1CF6W3g1tIPDocHCBvE5+UolWl7it9SMpaegLXvxY47s1nP4jtZZqFOzMcSXPxHkwbBoO05q39C/G4JJ2LjnTe9RabW9wPZaMDe7MnxJ8AtHTOU578IXnqMX3YL0hvMWq0GrhDS5rSfzYRj7sWIj8yqsFHIoKkNu5OLB7J5FdB8GFInctlNZ5bnMOc3KZw7IHJaKzU3Ui1wxkPb2DGZc0BxpO44cweI4q/ojXpWe12asXiC6m1zQDl11nq4gd8AU+8lam8L5s/wBltLAZcx9SpRkOjFSqdYwz+LrSw8BCVKDkGsiiy66rS19OQ15GzsnQgHdpnHcjmER7FT9DvkrOi/SiztFQ4jgc7EzInJ04jlkMwct0J3/fCzfed+kpfs7ZfjpCBuI6U6kb8JXw0T/66h/oKfHplZt7v0lfP76Wf8f6VPZmT2hCF1ncNadT9K+J6emtn3P/AErynszJ7QjJG+/qSoOvv6lLH2YHTzUW2UTmuv4UexxvGkMxfX1JUHX19ZoJ9m7+Ch9ny9lTwok8aQab54jzXx97IAUBy5rzbFPvSr8KPYrxZBf9r/Wai69dxHmhXWccVEUW7ip4cSeLIIde/JVvvY7IVZoA5DM7gnlz9DXVCDXPVN1gtcHEcy3C3v8ABBLRDkODnP4Rfd76tckU2zGp2CdMyjKt1mnjqvcwFrXN9/V1MucdM/8AxsHFvFdGu2zU6DW06bGtZoNO0dvazxO4OgrOdPrbSFn7DgZcARuh0xB0OIQR5LHnuSuOyOl08HH5vucj6Wyx+AxiPacAZAkgwPFJRaP8pk5Fr5543Bs/pHijL0ql9XGRq7/S0bO4JFjOKWiDrvS8cajTHZH7wxuC0FtRpBzGXMRmF0qxPD2yNq5LY6uGozcD66n63Lot02vq3CfZPlx5LN1cd0zV0ktmhwLr6w8RvzkbjvVljs7G9gE0iDq0kRJ1/EOC0Fls4c0Eaqi8rpxCdHLHCdbM1KSvcRWqyuaTUZVY6DkTiDjltASq026rWbheGtEzkDJjIEknyTO03Y9o7T+ztGnisT0hv6XGlRz2Fw9Gp8I63UQMs4wVt2Tva8Muqpk7ifgFma9CJgHIajTPIZIuhWl4YI3STnPyyIy1UKpM5HX62d63Y4aFSObkm5u2D0qPZ4ko6yZE7v8Av5KLW7tmXeU0u+7nPEMGIkgZfXNG2DFAFC0Fhad1ZnhTY6T4QiqNudVgAkMxOdUd+Z4fhH6W8IBX2vcdR1RzXB2Rd2YdLSRLpbGUQPLZmC/sYwhjQWs947x90b50J3eWjF7yMed6HuWXVanNpNGYMDKdBEAeACM+3Ojb4qHUr4aZGxadFGR5LZI213HxXw2t/HxXw0wpGir0layP2x68vGmNs+K8ppJrNULG92bT4iSotoO268WpyKZbJkjuzUaFpBOeJx/LHwV2xWldxZ2NCc1GpZCMwQZ2HJNK9mkzs2jJfH2dp9rEN2sKWRxfmK7RSdGjeeZUKcRmJKdvsYA+8P6lZY7lqVMmARtOwcyVWpJbl6JN7CEWYESCBzKvsN0VazgKTMW92jBxLj6a8Fu7B0WptzqnrD93MM8NT9ZJ4xgaAGgADQAQByASJ9Sl8Jqx9E38WwguHoyLPLjUJe4QS0NAHASCfnuRdprVKPacesp7ZgFvEnZz00kNEuDMlU1SsE5tu7Orjioqq2FF62ljafWN7VMg42nIPDT2mZxgeIMaQ5ucZrmnT21BwJY7H/l9saVKdQTSrR96G4HZCSzkE26WAsdUoycOHrqI2NdTElo3nC1w5Bu0krBX1bv8KwA/+SrTH5ZpVmeGNw/qQRbfHH5Y5xWO77eqfHo9vUT17SBiDeInZn9eSALjt03AAA9w1UnaTGUx4yvObLTGw5d4mPJaKoyt2AvycuhWN2Km13ALBmlIBW06POmzjgSFm6r4UzV0nxNGlunpB1PZcZbs4cOScVOllGJL2gbyQsVUpkrP38yC0cC7wyHqssMSk6NOWWlaqGvTPpj1wNKgSGe8/Sfwt4cVig3RWuCmwbmnuPwIXRxwUI0jmzm5u2SpPaCSWyd4MeUHyhHPAyI91snuEBRsNi6whpOGSQDE5gGJjjA700uexDE5lQZBwplxyGRMjhs8VZEg/of0c+1VcBkMaA5/GT7M8d+5ba5LqbTt5phoDWsxNA/MANRzV/8ADiwMLajiNojMjZwPFMukFgNC0ULRTxe11bwXF0tdp7RMZj0S3fI1UtjQ2q7aVQRUY1w0mMxGh4RvGklc/wCl3R00H4gS5hz4jZ2vLNdMpu3qm97npWmn1dUGNWuaYc3cWnlkd6fjnpdmXNi1x0nFOqk6EDerm0Qcp8VpekHR11kLe0alN2TXAAOBGx8ZTpmIncl7aU+6Mt8LpRkpK0cWUHCWlid1CNPmvrrMnQs7SNgKrLM8LmnmVYIk+yGdR3ryb0qLQdRyIK8rorUaqz0hMOfI3ZKFosjJgYhxDoVlmq1CZFJrRvlRtNR5dBALd4Jy8knex/u6ePt/Z8p0WgGKpniQvN6yQ0N6ydADB81fRskiYB5jPzC0VxWbLrC2HHITqBv70ueRRVjsWFzdLYHu7o9o6sTP3A84RwcR7XLTmn7WgCAAANAMgF5fVhnklJ7nSx4owWx5RK+qDigGo+PKCtVWArq1RZvpHeYp0y7wWfJLsOhG2Y7pxbwazA1pe9tOqABM4ntws02TrwlczvKi9rm03xLcyAZwl0ZTyDfBaK037DnuOpMn4BZu01S5znHXbzKbgUkqC6hxdV2r/wBf8lLRIe0bgfAyfiVKkMi3fmObdfUqtzyCHDX6lXugAxt9Fo8jIiD6GF2HZAcOThK1HRlk0ao3EHxH7Jeyw9YGxkQAAe5PejdkczrWOGZaDlwKyZ53Cjbgg1Kwl1AhgKynSVmY5fFdHdZ8UNGgGayPSqyAVG7hHn/0UnA/fHZ94GQZQnF3eWvqjbJRBA5kFFuoRs2fEKVlpeq32c/SNeitiBtA7QbhxOBMQCMwSHZHLZtgKusCLM+s4YptGN2WRDi8P7pjxQbbSabsbTBaZB7lt7Xc7RdlOnGtLP8AM8h8+LzHJUiDL+FluDnVacjIBw46CfTxWt6VsmkyP/dR86rR8Vxv+FNpcLaxoMfy3TxAjLzHgux3taMTqDPvVA48qbXOn9WDxU+RE/MaAIh4yCoYransDvRIFgHSCyOrWd7QJcAS3iRsXN/7Pccxkd5n4rqtMlYa/v8AD1qntQ44hnl2s4jnK2dLN7xRzOvxR2nLgT0bG9uZe2eRCnaLM8icYnlIQ774fphkHlCNbazhJcx0nY0iFrakuTmwniapN/cqsznjJxaT3LyhTBnEGN/UZ9F5U0HGVI2LgWiXuB8AqzWfGRB4Kqha6B2d7iI9V9fbWH2HU/1j5LNT7G7XHuTpPc8taRhzAOR025rUWY5cNB3LH1LxAcIcAdpxZZcU/sttGFpBBHDnmsvVXGm+DX0coytJ2xwAouKCF4hQdbQVleSJt0MML1VUqoU11RVtCXLIGokrVXyWC6SVjUJ3DRaW3Wicgs9ejQGlZnK2accaORXpVio4biqAZjjqvXmZrPP4j6qNI5hdRLZHPk92eqjOFOi6VB4zOsSpUaZMho0EnfA3qyjZXC3E1pH1Gxa27LFD8R2iCud9E7aWVgPdeQI4nQ/A9y61Y2SAub1EWpUdLDO4F1msUmGjM5KvpDcFN1GowAOqBrjizkOaGOGHLMbFpLjpNY4g51NDuYY9kn72/dICW9K6L2061WIMYQRtD3NZAB4Zk8U/Fh0Rt8mbLm1SpcHGLY3tTwcPCPruVlmMCNv7/srX2aXQJ2kngCZ81RaXYQZ+jp6pvIPAA8Y5jQeeea6jYa4fddMzm2WO4Fk/CD3hczsww4txEjgSc1pbXWdRsTsB/wA3+WBvMjtjcQCRPcj+QvysF/hJZSbU6psZTI73kR/tK601mO18KVIDvqul3gKTfFZj+Ht19RTAPtO7Tu4DLwbC1t0s7VVxzLqnkxrWx44vFXyVwNWIjUADUZkc9PQ+CoYEutdswVy4ZhoDHDe0ZmOIJMfuhnNQVsuMXJ0hu0Qsz04uxrzTq4ZA7Du8yzzLvFammQQC3NpAIO8HMFBdIaIdZn4gSGw7skz2CHZRyWjDLTJMy9TBTxtM55Wu6Tphy0keRKvs9nIyGY4wfRQrWkPOtUtGzU+aMs1tJGFrXDnn4roScqONCOPVsAvovBypkciYK8i7Taq7dRTjjPwleVJyfkW1BPl+g0dZGPzaB3OcJ7kpfZXip/8AHDhweRHmnNYNcSA15PF7h8UFZ7E1rjie9p+7LiOWqXB1z+fcblgm1Xrt/KJsshdq3ANoLwfRHWdoDS1oMDOdnGM0tr1aIObRP5hJ7l6zV2OPYBZxzjyKDLi8SDQzBnWLImufz5IJqvIKtp11Cq5rvZIJGsKggrgzxyg6aPR48kckbiw42hBV67yYAy3qbApvS0mw9kCPyHFZXpTb8DDvOQG8nQLT2gE6CeEgeqVf2X1ry51F2kNlw7PIZeK14uiyS96vXYyZf1HDjem238k2caeNSddfGI9QvMyA8E3ve7jTqOYRBZ2SOLMj3SEse2NFpTsBxo8xsCd8nzKY9HXDE8n7pHj/ANIGy2OpVcGsBcdwE/QT203IaFPC97W1H5BgMwPee92gAz0mSqkrVFwdOxZcbC6tSA1NRob/AFPAb5uC7rd9vp0awYRmCQ57muDQQQC2mIk5k9s5HCY1lcl6LXSatfFTEU6cS5xAaMAGJziSIG3XKRvXanNp1aHXse9xIAlmKC6Q2GNObQ5xmQASDII1V6E3bK1tKhnaLDLsQwAAANOkAZzG+TochA10S2/qPXUGz2e1MkZmJgAcpzn9m9Ozu6oNOFpnXMhsZ5DTXQHIZaxCBvem40tsNqMMnOQ5wY6IzIh0omrQCe5yizWI06gqRLQ9zXTmMzkY3A4CZ+8Er6V0IqmABjk8AZnSdIW8vqyijaDI/lVpJjWMhVb4EOjgsT0gJBdTPtUiGSPeEyxw5sIKVTsfexnnVg07TsWr/h/Uo1LQBX9rIUiT2WHkfZcdA7fxMjIPsbmPM6EkT+UwmN3OioCMjlEbPkiBS8jqtb/CvLYyg9WN8kdju9CFoLlollJocZcZc473PJc4+JKzj2Y6VKu581CQM/Zbnhc0N2ZjM6mOS0N218QGzZG6Mo8laKY3pbPrTVZnrMRLt5J8TPxT+0PinUO5jvGIHmVm6RWPrXwh/TLljy4rQRNOd7mf8m+OfedycQHAgjUQe/VZVlQtIeNWmRxjUd4kd61VF4cA4aEAjkcwndLk1RrsLzwp33OT3jZGtqOb1Dpa4tk1DnBic1bYqlVphlNscXtTjpdYg21OJcA14a6MRBn2SY093YkpsxByLHN2SSSP9S7qkpRR5R45Y8jrv5Uv4GNWtVOThS/Xn5ZLyDdZZEw3kHAfEr6qpfn+xrlL5/n0NF/Z7JmZ5k5+atqWI4ey7ByAPqkLbhpO9l1Zvc71XrT0dqj2aryN5cR6lK0r/t6oZ4k0tsd/tL8YwdYnzikEjbgZn4uRFGq8ZFg7sHpiQdhu+uBnVJ3S/L0K9XsFfMnAf/scD5BR09m0Em0tSjJfn1Dqzw3M4ge//iUu/thhkEERtwu85CGdYa5BJDI41n/BQsba7cjSBHF74Per8KDW9MW+pyqS0pr6Ma2esypo+J+6Pm1ENuffUeeZ/ZD0/tEdmnRDeL3T5BFNNWPZbza8nycEnRGPwUvQ1LI5r/kt+pXabuyGEuDhodR5lLOqqB8Oc4neHkeQTQ1K2kA8D84UWYmguqUmz7oBkuJ9lo5lHrcVbAliU5JRT+9HOOn1hH2mW6loLu6m2T5eSy9hsTXPHWS1uZJiYGk8gea2XTekWPmoO2WlznNMtILmMY1o1a1rWkcyTtSkXHUFPrHUyRiAgE+yIxYyMgCSN88AFzd9TO2q0IGu60OoUmljQcTi4zigaYQSInKMp27FCrd76wL8Re739YZnAc50QBmAAMydy2l52Fgo2ezuLQ81O2PawkU3kAgbe0ivsrrM4WdgBae2SGFxEAdrDmNmQO6UTKRRc9xh1i6sgN7fZLyWgzE1MIzqYc4H4u9bqxWLq7MGNfUdMBuzTshsDMNABOuwzuVQe20BjG1AQ2C4wT2gBAadJ1mCdmiup42vaxr3PwxkIEYiT29+XdB0nNMSFt2FMqPY0McwRJznsn8IBM/AcdFbfFPHRInIlh/1tICvdSB1z3DZzjehr4q4aYj79PwFRpPkCrqiluxH0lu/HSYAO0w4hzaMJbO44o71z/pFdgNSkW6VQ3xYcJncQHieS6ledQNxSCTlgaBm4kkuA8OQGa5p0/sVZmCrPv4i1pMMnJ0byYaScsxxS5LcdB7A1sukushcNabjO+STnyz9VkLE8gidZP15LrN31WvsLaoAPWsNJ7dnXBxa0eMieS53arnLKjmakOLe+cj3iEt7Lcat2b3o3XFWhUouAxM7TcWuYzI4yJ5uT65qkid8E89D5grPdHas1aZIIcWCnUBB1nCD3jCZ4J/YWFlR7Tvn9U/EHxVxewE1TGd61IoP/EWNH6pPk1IqRR3SCvDKbN7nO/S0NH+4+CW0nLD1buZq6eNQGFIp3cFbsFp9x2XJ2Y85HckVEpncz4qxsc0jvbmPLEp00qmgc6uLPnS8ODWObrJbpOokehWDtjKrye20HdofGV0XpVZOsszhMYS1wOew56cCVzm03a8u9th/q/cr0fTNaTyf6kpa9k2vkwI3XWGZbI/NHxXkeKGAQ4vHEFpHmvq062c3wI9n6r+hrSvVrj7dX/8AJ3wV1e0BxgV6g4CmR6hX2VziOwBG/GZ9F403Ndt/3eZWS1f+jrKM2t3fr/ZV9rgQDWJ/IAPGFdTZVeDLi0bJdn5QmDMgh6tEayJ4kkeqDWuw7wmuWK3XS9pyqt44ifSEULuqEf5s8jA8go2qWxDmefzX0Wur9+m0DfE+aZqk/MSoY4tqn6kw+tT2B45n4tUal9PzDWNncST6BD2i83OyBnkwnzBS114WgaUgY24SPirjjvlIXk6hQ2i3X7WXuvq0zJDQN0ZfNGC2OqBsAzq4iDmRoJOn7pQ29Krj2mmdwcPQq+nf+DsupkcwCmSx2tooz4+pSb1ZHXzRZSsPX1azngGkzBThwyLmseHDLQg2gZjSeCIstjrdmlaWY2M7LajYbjBBEvZM44MSBETpKP6N1mODiwEDtdmM5PbkTvcTnwRdWyVOxhIAEh057coG/M+i5koOLafJ6LFkjOCcePL6GavO6ycTqlT+YAHUnQ0SGQQ6SczpIkZ8CFoujt69cD2e20Nx6AznmI92QYgnTfKJrWFrmNaYJbBaSJgjbHiORK+dQ18OHYqNyBGo3g/eacsjrloQItR3DbL7tsBYcRfJMkgCGydSASSOSYthCWdzve12wcu5X4kSSBLw5B3s0upwNScucGPOFdiUKokRyIPEGQoy0BWcda41J2AM4CASe8mD+UJV0ju416Tm+8Nm44hB5fNObIwtJEQ0kkbYJMuHKZIy2xkrLRRnPhnyBH7pco2g4yp2c2sdZ9kFSi5sscadduXsvDgYPDFRhWXs+nUtbXTA6oVam0AD2e8j4LbWq6uuD3QIdAbvIZMO4SXOPEQqrh6HU6TSagD3uLXO+72DLWgH3QYPcElwk9hyyR58xPRu6oGttDhGJ7ZbHst7IpnxAnu3LQW0RWYYyeMJ5gEt9D4p66gCIIyyPgZHolF+iAHD3SHeBlNUNIpz1MSdIj/MY3dTB/U53wAQdIorpEf8Q7g1g/0g/FBMK5ef42dLD8CGNJyYWKrD2H8Q88j6pRSeig7I8kEHpaZU42qNbbaWKm9o2tcBzIMLnLrC8NxOLSdwDfmuk0KmIB2xwB8RK5Zbq4Y97W1HDC5zY6oHQkfBej6a3aR5f9R0x0uXz86Aa7a2owEd3zXkXZ7yyzE/0AfFeWu5djkqGOW+pjU3u7D2nU28mu+RVVW2ucOw4zvDnDyISapfNVoMRzhCu6Q1z78cmgJSx9kOl1sVtJv0/wAmpsbnkZ1M/wATsvCF8rPqSP5jDwEFZyj0hrA6g8wnv9p1CNQOIAUcJLsHj6jHkWze353GJqENEtE/0/FA2q8mEHFQJ5mn80rtV51GnUGd4+UIhtQvYTkDvAHxBVrHW5c+oUrjF/ZFtHtdptOo0bgQB5FTcKjvvwNmPD8UpbaKrTlVqDvb8lOjUqPd2qtTxb8kTTM6zQe2/wBh/Z7EHZl7pjQvB+CjVu+lPaY/82Z9EurWx7Ig+P7Iux21z2Z+rh8Ut6lvZri8Uvdr1Gt0Pp0qgbiMvECcUbxEiNidErKPaTBxOBGYg7tNVpKNQlrSdSAfELPlXmdHpZcxoulfM1XiXwvKVZrCADvX2eKHnipBqlkLg5SBVCkCpZAhpVkSh2lXUyoQKphWhUsKsUIeclt6UsTCOCZwh7Q1Qhj7+H84ne1p/wBIHwS5pTS+Rm38pHc17gEqXKzr32dXA/cQRTKLpOQNMoqkkDGbC6HzRp/lj9OXwXNukthYLTW/mhrusccJn3u1u4rofR8/yR+Z3zWI6XO/xdUCPd2DPsN3r0HQy4/Y8t+sQThuvP8AszTw33hP5JzXxEttJaNB4fJeXSbZ51RjW7+x/9k=
పారితోషికం తగ్గించుకుంటానని ఇలియానా ఫీలర్లు పంపిస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు తనకి పాత్రని ఎంచుకునే సౌకర్యం కానీ, పారితోషికం ఎంత కావాలో అడిగే సీన్‌ కానీ లేదనేస్తున్నాయి సినీ వర్గాలు. ఇప్పుడు తనకి ఎవరైనా ఆఫర్‌ ఇవ్వడమే ఎక్కువని... ఇక పారితోషికం కూడా ఏదో కొంత ఇచ్చారంటే అదే పది వేలు అనుకోవాలని అంటున్నారు.Image result for ileana d'cruz అవును మరి సమంతకే ఇప్పుడు సీన్‌ ఉండట్లేదు. ఎప్పుడో వెలుగు తగ్గిపోయిన ఇలియానాని ఎందుకు నెత్తిన పెట్టుకుంటారు. -

No comments:

Post a Comment

Tollywood 2017: Star Of The Year Natural Star Nani

In Any Field Hard work always pays! One has to agree that it is true looking at Nani’s recent success at the box office. After goin...